Product & Service

Product & Service

6 รายการ
Wet scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้น
FRP TANK หรือ ถังไฟเบอร์กลาส เป็นถังสำหรับบรรจุสารเคมีต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ถังใส่น้ำกรด ถังใส่ด่าง ถังใส่สาร Solvent  คุณสมบัติเด่นคือมีความแข็งแรง
FRP Lining หรือ งานเคลือบ FRP คือ การเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาส ซึ่งไฟเบอร์กลาสนั้นเป็นวัสดุเสริมแรงที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน สามารถทนการกัดกร่อนจากสภาพกรด ด่าง และสารเคมีได้เป็นอย่างดี
Ventilation System คือ  ระบบระบายอากาศที่ถูกออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด
SERVICE & MAINTENANCE เรามีบริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบบำบัดอากาศเสีย
ECOFIBERTECH ยังจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในระบบบำบัดอากาศเสีย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์