ACTIVATED CARBON SYSTEM

ACTIVATED CARBON SYSTEM

                                                        ACTIVATED CARBON SYSTEM
ACTIVATED CARBON SYSTEM   คือ  ระบบบำบัดกลิ่นที่ใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวกลางในการจับกลิ่น  โดยใช้หลักการดูดซับ (Adsorbtion) ของ Activated Carbon ในการดูดซับก๊าซเสียหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอากาศไว้ที่ผิวของ Activated Carbon ที่พื้นผิวมีรูพรุน   ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการดูดซับสารเคมีได้ดี  

   


ACTIVATED CARBON SYSTEM
เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการกำจัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย  VOC (Volatile Organic Compoumd)   ไม่ว่าจะเป็น  STYLENE , TOLUENE , XYLENE  หรือกลิ่นที่เกิดจากการพ่นสี   รวมถึง  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 


 สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์