WET SCRUBBER SYSTEM

WET SCRUBBER SYSTEM
Wet Scrubber  
คือ  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลว โดยปกติคือน้ำ (หรือสารเคมี)โดยมีตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ    เมื่อน้ำตกกระทบกับ Packing Media  จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ Packing Media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้น
ระบบบำบัดอากาศเสีย หรือ Wet Scrubber  มีด้วยกันหลายชนิด เช่น Packed Bed Scrubber, Spray Tower Scrubber, Venturi Scrubber หรือ Cyclone Scrubber เป็นต้น แต่ชนิดของสครับเบอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น คือชนิด Packed Bed Scrubber หรือที่เรียกว่า สครับเบอร์แบบมีเดีย  ซึ่งระบบ Wet  Scrubber นั้น  เหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆ  หลากหลายประเภท    เช่น  อุตสาหกรรมเคมี   อุตสาหกรรมยานยนต์   อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมยางหรือผลิตภัณฑ์จากยาง  เป็นต้น
 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์