VENTILATION SYSTEM

VENTILATION SYSTEM


Ventilation System คือ  ระบบระบายอากาศที่ถูกออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด โดยระบบจะระบายอากาศเสียออกไปจากพื้นที่ทำงาน  โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส และปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศ  เพื่อเป็นการลดผลที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่   ทำให้อากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย   และมีปริมาณอากาศเสียตามเกณฑ์มาตรฐาน 


โดยทางเรามีวัสดุให้เลือกใช้ทั้งท่อไฟเบอร์กลาส  ท่อสังกะสี   แสะท่อสแตนเลส  
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์