หมวดหมู่ทั้งหมด

ABOUT US


บริษัท อีโค่ ไฟเบอร์เทค จำกัด ( ECO FIBERTECH CO.,LTD.)

  บริษัท อีโค่ ไฟเบอร์เทค จำกัด ( ECO FIBERTECH CO.,LTD.)   เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555  โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  โดยมีผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท  ไม่ว่าจะเป็น  ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (WET SCRUBBER)   ระบบถ่านคาร์บอน (ACTIVATED CARBON)   ระบบกำจัดฝุ่นแบบไส้กรอง (DUST COLLECTOR)  ระบบป้องกันการกัดกร่อนในโรงงาน  ถังเก็บสารเคมีที่ทำจากไฟเบอร์กลาส พลาสติก เหล็กและสแตนเลส    งานเคลือบพื้นด้วยไฟเบอร์กลาส   งานเดินท่อไฟเบอร์กลาส งานเดินท่อเหล็ก และท่อสเตนเลส เป็นต้น

   
   
      บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็ก  และ
ขนาดใหญ่  กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ กลุ่มภาครัฐ ให้ดำเนิน
การติดตั้งและดูแลระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและระบบ
ป้องกันการกัดกร่อนภายในโรงงาน    
      เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการ
เสนอสินค้าพร้อมบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้น
ท่านจะมั่นใจได้ว่า

“ เมื่อท่านซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จะไม่เป็นเพียง
แต่การจัดส่งสินค้าให้เท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ” 

                     

                        ผลิตภัณฑ์ของเรา


                              ปัจจุบัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเป็นผู้นำในด้านงาน
                             ไฟเบอร์กลาสของไทย  จุด
เด่นของเราคือ ให้บริการครบ
                             วงจร  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ   ผลิต   ติดตั้ง 
                             ไปจนถึงบริการหลังการขาย   โดยสินค้าหลักของเรา 
                             เป็นวัสดุที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาส  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์
                             สามารถ
ทนการกัดกร่อนได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาว
                             นาน  รวมไปถึงงาน
พลาสติก  งานเหล็ก  และงานสแตน
                             เลส  ซึ่งสินค้าและบริการของเรา
มีหลายประเภท ได้แก่
    

           

                                                                                            สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์